Skip to main content

Grootschalig onderzoek van 2dehands, Kringwinkel, HappyTroc/HappyCash en Cash Converters

“De overheid zou mensen meer moeten aanmoedigen om tweedehands spullen te gebruiken”. 74,4% van de Belgen zijn akkoord met deze stelling. Twee derden van de Belgen is ook van mening dat je iets niet nieuw hoeft te kopen als je het ook tweedehands op de kop kan tikken. Dit blijkt uit het jaarlijkse grote tweedehandsonderzoek bij 2.000 Belgen, in opdracht van 2dehands, HappyTroc/HappyCash, Cash Converters en Kringwinkel.

Weggeven of verkopen?

 Bijna drie kwart van de Belgen (73,3%) heeft in de afgelopen 12 maanden gebruikte spullen weggegeven aan vrienden, familie, het goede doel of de Kringwinkel. Vooral kledij, speelgoed, boeken en strips, decoratie-artikelen en meubelen krijgen op die manier een tweede, derde of vierde leven. Bijna de helft (46,6%) van de Belgen heeft ook goederen verkocht, en verdient er op die manier ook iets aan. Gemiddeld leverde dit 154,1 euro op (t.o.v. 142,1 euro in 2022).

Tweedehands spullen verkopen levert niet alleen extra budget op. We doen het ook uit milieu-overwegingen of omdat we op die manier anderen blij kunnen maken. Ontspullen geeft ook rust.

 Waarom verkoop je goederen die je niet meer nodig hebt? 2022 2023
Het is goed voor de portemonnee 53,3% 56,8%
Het is goed voor het milieu 32,6% 34,4%
Ik kan er iemand anders blij mee maken 29,5% 33,8%
Het hebben van minder onnodige spullen geeft me rust 31,3% 33,4%
Uit financiële noodzaak 26,0% 28,0%

Tweedehands kopen? Dubbel zo veel jongeren dan 55-plussers.

38,5% van de Belgen heeft in de afgelopen 12 maanden iets tweedehands gekocht, een kleine stijging vergeleken met de 37,8% een jaar eerder en de 35% in 2021. Franstaligen kopen net iets vaker gebruikte spullen dan Nederlandstaligen (42,1% t.o.v. 35,6%). Vrouwen (41,4%) shoppen vaker tweedehands dan mannen (35,5%). Ook de leeftijd speelt een rol. Vooral jongeren kopen vaker tweedehands: 52,3% van de -34 jarigen schafte zich vorig jaar iets tweedehands aan, tegenover 24,5% van de 55-plussers. Gemiddeld gaven tweedehandskopers vorig jaar 117,3 euro uit aan tweedehandsproducten. Voor 18,5% liep dit bedrag op tot meer dan 200 euro.

Ook hier is het financiële aspect – “Het is goed voor de portemonnee” – nog steeds de belangrijkste motivatie geweest. Steeds meer landgenoten, vooral ten zuiden van de taalgrens, nemen echter hun toevlucht tot tweedehands uit financiële noodzaak.

 Waarom koop je iets tweedehands? 2022 2023
Het is goed voor de portemonnee 65,4% 66,7%
Zoeken naar spullen vind ik leuk 37,1% 41,3%
Het is goed voor het milieu 36,9% 38,8%
Je vindt originele producten die nieuw niet meer te vinden zijn 19,8% 21,4%
Uit financiële noodzaak 20,5% 21,3%

Waarom niet? Taak weggelegd voor de overheid.

Zes op de tien Belgen kocht de afgelopen 12 maanden geen tweedehands spullen. Er is dan ook nog een groot potentieel voor hergebruik in ons land. Gevraagd naar de reden waarom ze nieuwe spullen verkiezen, antwoordt 30,5% “uit gewoonte”. 16,8% kan niet precies vinden wat hij zoekt in een tweedehandswinkel en 16,1% vindt het makkelijker om nieuwe artikelen te kopen. 15,2% heeft er eenvoudigweg niet aan gedacht. Nochtans verklaart 66,5% van de ondervraagden in het grote tweedehandsonderzoek zich akkoord met de stelling “Waarom zou je iets nieuw kopen als je het ook tweedehands op de kop kan tikken”.

De tweedehandssector speelt een onmisbare rol, niet alleen in een circulaire economie, maar in onze maatschappij in zijn geheel. De groeiende inflatie maakt dat steeds meer mensen het minder breed hebben. Dankzij een kwaliteitsvol tweedehandsaanbod kunnen ze zich bepaalde spullen toch nog veroorloven. Elk product dat een tweede, derde of vierde leven krijgt, draagt op die manier niet alleen een steentje bij aan het milieu, maar levert ongetwijfeld ook weer een tevreden gebruiker op. Het is dan ook niet onlogisch dat een grote meerderheid – 74,4% – van de ondervraagden meent dat de overheid mensen nog meer zou moeten aanmoedigen om tweedehandsspullen te gebruiken en 75% vindt dat diezelfde overheid fiscale maatregelen moet nemen om hergebruik nog interessanter te maken.

Top 5 van wat FRANSTALIGEN vorig jaar tweedehands kochten
1.     Kleding 47,1%
2.     Boeken en strips 30,0%
3.     Speelgoed 17,4%
4.     Meubelen 16,5%
5.     Decoratie-artikelen 8,8%
Top 5 van wat NEDERLANDSTALIGEN vorig jaar tweedehands kochten
1.     Kleding 36,0%
2.     Boeken en strips 29,1%
3.     Speelgoed 21,2%
4.     Decoratie-artikelen 19,6%
5.     Meubelen 13,6%

Methodologie 
Het online onderzoek werd van 25 maart en 6 april 2023 uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van 2dehands, Kringwinkel, Cash Converters en HappyTroc. 2.000 Belgen werden bevraagd. Het onderzoek is representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bedraagt 2,08%.